Prezentarea comunicatului de presă

Proiectul ROHU-401 „Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” este implementat de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în parteneriat cu Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara și Universitatea din Debrecen și finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria.

Durata proiectului: martie 2019 – mai 2021

Bugetul proiectului este 3.000.000 Euro din care finanțarea FEDR 2.550.000 Euro.

Principalele rezultate așteptate de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea sunt:

•   Îmbunătățirea serviciilor medicale ale spitalului prin achiziționarea de aparatură medicală necesară secției și blocului operator de Obstetrică Ginecologie;

•   Reducerea incidenței bolilor ginecologice și cardiovasculare prin activități preventive și de educație pentru sănătate;

•   Creșterea adresabilității pacienților prin servicii eficiente de diseminare a informației medicale, inclusiv pentru categoriile defavorizate;

•   Creșterea nivelului de instruire a personalului medical prin schimburi de experiență și training-uri;

Beneficiarii acestui proiect sunt:

•   populația de sex feminin a municipiului Oradea și a zonelor învecinate care are nevoie de servicii medicale ginecologice;

•   populația județelor Bihor, Timiș și Hajdu Bihar care va beneficia de acțiuni de prevenție și informare;

•   cadrele medicale ale partenerilor de proiect care vor lua parte la schimburi de know-how, cursuri de formare, ateliere de lucru, conferințe.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Știrea originală AICI.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.