Proiectul ROHU-401

Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tra­tamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră”, sub acronimul HEARTS&LIVES este implementat de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în par­teneriat cu Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara și Universitatea din Debrecen.

DESPRE ROHU-401

Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria

DESPRE INTERREG ROHU

Obiectivele programului:

Evaluarea Populației

Evaluarea populației din zona transfrontalieră româno-maghiară în ceea ce privește incidența bolilor ginecologice și cardiovasculare.

Diagnosticare High-Tech

Armonizarea metodelor de diagnosticare high-tech pentru diagnosticarea corectă și tratamentul mai bun al pacienților cu afecțiuni ginecologice și cardiovasculare din această regiune.

Monitorizarea pe Termen Lung

Crearea registrelor pentru monitorizarea pe termen lung a bolilor ginecologice și cardiovasculare pentru pacienții români si maghiari.

Asistență Specifică

Creșterea nivelului de asistență specifică ginecologică și cardiovasculară, precum și a eficienței prevenției acestora.

Ultimele Noutăți

Parteneri

Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara

Pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, acest proiect are ca obiectiv dotarea a două săli de operații (blocului operator) cu aparatură medicală în vederea extinderii capacității actuale de asistență medicală necesară pentru populația adultă, precum și demarării programului de chirurgie cardiacă pediatrică.

Universitatea din Debrecen

va asigura trainingul personalului medical din cadrul proiectului pentru echipamentele nou achizționate prin schimbul de know-how și activități de consolidare a capacităților (cursuri de formare, ateliere de lucru, conferințe), ce vizează exclusiv populația locală și personalul intern al partenerilor de proiect.

Parteneriat pentru un viitor mai bun